۹

مولودی های عید غدیر خم از تمام مداحان در سال ۱۳۸۹

مجموعه مولودی های عید غدیر خم از مداحان: محمود کریمی، محمد رضا طاهری، حسن خلج، حسین جلوه، سید مجید بنی فاطمه، سید

۷۰

دانلود مجمو عه صوتی عید غدیر (مجموعه مداحان)

دانلود مجموعه فایلهای صوتی عید غدیر سالهای گذشته از تمامی مداحان اهلبیت علیهم السلام.

حسن خلج، میرداماد، علیمی،